• Festyn Rodzinny w PSP nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu

    Serdecznie dziękujemy Dyrekcji PSP nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu za włączenie się w dobroczynną działalność Fundacji Jaskółki.PL na rzecz osób „Po Stracie” i umożliwienie przeprowadzania podczas festynu rodzinnego kwesty na rzecz podopiecznych Fundacji.