Misja Fundacji Jaskółki.PL – Odzyskać radość życia.

 

Jesteś wrażliwy. Cechuje cię empatia. Chcesz zrobić coś dobrego dla naszego miasta, jego mieszkańców i jednocześnie rozwijać swoje pasje, zainteresowania. Dołącz do nas.

Zapraszamy wszystkich chętnych do działalności dobroczynnej i charytatywnej. Do działalności na rzecz osób „Po Stracie” najbliższego członka rodziny, osób starszych, mniej zaradnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy bez swojej winy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Zachęcamy do zgłaszania się do Fundacji Jaskółki.PL wolontariuszy, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.Każdy z nas zasługuje na drugą szansę.