sadness-1238939Stracie najbliższej osoby towarzyszy samotność, która karmiona przekonaniem, że nie istnieje nikt, kto jest w stanie zrozumieć indywidualne cierpienie, pogłębia się i prowadzi do zerwania więzi rodzinnych, sąsiedzkich, towarzyskich, zaś w wymiarze indywidualnym, do chorób, a czasami nieodwracalnych schorzeń.

Wychodząc na przeciw temu problemowi, postanowiliśmy zorganizować KLUB PO STRACIE, który zminimalizuje skutki indywidualnych nieszczęść i otoczyć opieką osoby dotknięte tragedią w okresie przeżywanej traumy.

Program klubu wsparty jest doświadczeniem ekspertów z wielu dziedzin: psychologa, terapeuty warsztatów zajęciowych, trenera personalnego, prawnika i informatyka. Zajęcia z psychologiem mają na celu pomoc osobom, którym dotknęła strata w jej przezywaniu i nabraniu sił do dalszego funkcjonowania. Zaplanowano szereg wykładów i zajęć fitness z doświadczonym trenerem personalnym dla uświadomienia podopiecznym Fundacji potrzeby podejmowania działań mających na celu zachowanie zdrowia w jak najlepszym stanie oraz zaproponowania rozwiązań, które pozwolą osiągnąć ten cel. Podopieczni fundacji będą mogli również uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez terapeutę warsztatów zajęciowych  oraz  w szkoleniach z zakresu posługiwania się komputerem, a w szczególności korzystania z portali społecznościach. Nadto zapewniono możliwość kontaktu z adwokatem, który pomoże w rozwiązaniu problemów z różnych dziedzin prawa, w tym prawa spadkowego które związane są ze śmiercią osoby.

Specjaliści wspierani są przez wolontariuszy, których pomoc jest nieoceniona. Często są to osoby, które same doświadczyły straty osoby najbliższej, a obecnie, chcą ulżyć w cierpieniu innym, znajdującym się w podobnej sytuacji. Wkład pracy wolontariuszy niesie ze sobą prawdziwe zaangażowanie wypływające z potrzeby serca. Cechuje ich niezwykła empatia, co pomaga osobom dotkniętym stratą otworzyć się na ofiarowaną pomoc.

Przewidujemy możliwość zorganizowania szeregu imprez o charakterze integracyjnym z elementami turystyki, krajoznawstwa oraz kultury, podczas których klubowicze obok rozładowania napięć i stresu, poznają się bliżej, a przy okazji nabędą nowe kompetencje.

Działalność Klubu Po Stracie zapoczątkowana została w kwietniu 2016 r. w związku z realizacją projektu „Po Stracie” współfinansowanego ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Aktualnie działalność Klubu Po Stracie jest prowadzona we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką p. w. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kościelnej 1 w Radomiu w formie:

  • grup wsparcia, obejmujących od 10 – 15 osób dorosłych, które z uwagi na stratę najbliższego członka rodziny wymagają kompleksowej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, edukacyjnej,
  • dyżurów prawnika, z którym podopieczni fundacji mogą bezpłatnie omówić swoje problemy, z jakim zostali po śmierci najbliższego członka rodziny,
  • organizacji dla osób Po Stracie:

zajęć aktywności ruchowej,

zajęć i imprez kulturalno – edukacyjnych,

wycieczek krajoznawczo – turystycznych,

 

Zajęcia  Klubu Po Stracie odbywają się w każdy czwartek w godz. od 16-18 w siedzibie Fundacji Jaskółki.PL przy ul. Wernera 5 lok. 35 w Radomiu, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Mamy nadzieję, że realizując zaplanowane zadania sprawimy, iż zły czas stanie się przeszłością, a przed uczestnikami otworzą się nowe perspektywy aktywności. Realizacja zaplanowanych zadań pomocowych sprawi, że czas żałoby przeżywany w atmosferze zrozumienia i w towarzystwie osób podobnie doświadczonych przez los przywróci wiarę zarówno w człowieka, jak i instytucje publiczne, a także otworzy nowe perspektywy życia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno osoby, które doświadczyły straty, a w chwili obecnej chcą pomóc innym przetrwać te trudne chwile jak i osoby potrzebujące wsparcie. Klub Po Stracie jest kierowany do osób, które w nieodległym czasie utraciły najbliższego członka rodziny.

Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do łączenia się w dobroczynną działalność Fundacji Jaskółki.PL która może mieć wymiar materialny, poprzez wpłatę darowizn lub osobiste zaangażowanie w organizację zajęć z podopiecznymi fundacji.

Empatia, współczucie, zrozumienie dla drugiego człowieka nie jest uzależnione od przekonań czy poglądów. Każdy z Nas ma w sobie dobro, którym może podzielić się z innymi.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i nawiązania współpracy. W przypadku pytań służymy fachową pomocą. Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres mailowy: fundacjajaskolki.pl@wp.pl lub pod nr tel. 791 573 023.