W okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. Fundacja Jaskółki.PL realizowała projekt pt.: „Po Stracie” dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ASOS, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt skierowany był do wdów i wdowców w wieku powyżej 60 roku życia i adresowany do 60 osób spełniające powyższe kryterium. Już w tracie jego realizacji okazało się, że zainteresowanie tym projektem jest dużo większe.

Stracie najbliższej osoby towarzyszy samotność, która karmiona przekonaniem, że nie istnieje nikt, kto jest w stanie zrozumieć indywidualne cierpienie, pogłębia się i prowadzi do zerwania więzi rodzinnych, sąsiedzkich, towarzyskich, zaś w wymiarze indywidualnym, do chorób, a czasami nieodwracalnych schorzeń.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, zorganizowaliśmy Klub Po Stracie, który minimalizował skutki indywidualnych nieszczęść i otaczał opieką osoby dotknięte tragedią w okresie przeżywanej żałoby. W ramach Klubu Po Stracie beneficjenci projektu mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy:

 • psychologicznej,
 • terapeutycznej,
 • prawnej,
 • pro zdrowotnej oraz
 • zajęć informatycznych.

Zajęcia z psychologiem i terapeutą miały na celu pomoc osobom, których dotknęła strata w jej przeżywaniu i nabraniu sił do dalszego funkcjonowania. Zaplanowano szereg wykładów i zajęć praktycznych z doświadczoną pielęgniarką – fizjoterapeutą dla uświadomienia beneficjentów projektu Po Stracie potrzeby podejmowania działań mających na celu zachowanie zdrowia w jak najlepszym stanie oraz zaproponowania rozwiązań, które pozwolą osiągnąć ten cel. Uczestnicy projektu, mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu posługiwania się komputerem, a w szczególności korzystania z portali społecznościowych. Każdy z nich mógł również porozmawiać z pełniącym dyżury adwokatem i uzyskać wsparcie w rozwiązaniu problemów z różnych dziedzin prawa, w tym prawa spadkowego, które związane są ze śmiercią osoby.

Zajęcia w ramach Klubu Po Stracie odbywały się 2 razy w tygodniu po 3 godziny, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Przy jego organizacji współpracowaliśmy z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kościelnej 1 w Radomiu oraz Klubem Seniora przy ul. Sienkiewicza 14 w Radomiu, gdzie odbywały się zajęcia. Spotkania odbywały się również w siedzibie Fundacji Jaskółki.PL przy ul. Wernera 5 lok. 35 w Radomiu.

 

W ramach projektu zorganizowanych zostało szereg imprez o charakterze integracyjnym z elementami

turystyki, krajoznawstwa oraz kultury, podczas których beneficjenci obok rozładowania napięć i stresu, poznali się bliżej, a przy okazji nabyli nowe kompetencje.

 

Zorganizowane zostały 4 wycieczki:

 • 6 dniowa wycieczka na wybrzeże zachodnie,
 • 5 dniowa wycieczka w Beskid Żywiecki, oraz
 • dwie 1 dniowe wycieczki studyjne do Warszawy i Łodzi.

Uczestnicy projektu Po Stracie mogli również skorzystać z oferty rekreacyjnej: zajęciach fitness i na basenie (aqua aerobiku) które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Informacje dotyczące projektu Po Stracie można było uzyskać w Punktach Informacyjnych:

 1. w Potworowie przy ul. Łódzkiej 4a, 26-414 Potworów;
 2. w Białobrzegach przy ul. Kościelnej 22, 26-800 Białobrzegi;
 3. w Marianowicach 4, 26-652 Zakrzew;
 4. w Radomiu przy ul. Wernera 5 lok 35, 26-600 Radom.

Wszystkie osoby objęte wsparcie w ramach projektu Po Stracie nigdy wcześniej nie korzystały z kompleksowego programu wspierającego osoby w żałobie. Po skorzystaniu z pomocy terapeuty i psychologa ponad 80 % osób odczuło wyraźną ulgę, w sferze emocjonalnego przeżywania żałoby i pozbyło się traumy.

Udział w wykładach o zdrowiu u znacznej części beneficjentów wyeliminował niekorzystne nawyki żywieniowe, doprowadził do zmiany trybu życia na bardziej aktywny oraz poszerzył wiedzą na temat minimalizowania niekorzystnych skutków starzeni.

Dzięki zajęciom informatycznym beneficjenci zwiększyli swoja wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera, korzystania z portali społecznościowych.

Pomoc prawnika przyczyniła się do rozwiązania istotnych problemów pranych, związanych ze strata osoby najbliższej.

Dzięki ofercie rekreacyjnej znaczna część uczestników na trwałe zmieniła nawyki w zakresie aktywności fizycznej, zaś udział  w wycieczkach zorganizowanych w ramach projektu Po Stracie, pogłębił ich wiedzę na temat historii polski i dziedzictwa narodowego, pozwolił zapoznać się z walorami turystycznymi i krajoznawczymi Polski i pomógł zapomnieć o przykrych wspomnieniach związanych ze stratą współmałżonka

Wizyty w muzeum, teatrze, obiektach turystycznych, obcowanie z kulturą i naturą doprowadziło do pobudzenia podopiecznych do aktywności życiowej, zwiększenia witalności i wzbudziły chęć poznawania świata, kultury i nauki.

Z naszych obserwacji wynika, że otrzymane w ramach projektu Po stracie wsparcie doprowadziło do odzyskania relacji towarzyskich i sąsiedzkich podopiecznych Fundacji Jaskółki.PL. Poszerzyło ich horyzonty intelektualne i pomogło zapomnieć o przykrych wspomnieniach związanych ze stratą współmałżonka. Uczestnicy projektu zaprzyjaźnili się z sobą tworząc pełną empatii wspólnotę otwartą na osoby, które podobnie jak one straciły najbliższego członka rodziny.